tanah peresapan, tempat semuanya berakhir...
___________________________________

Sunday, October 24, 2004

Berbenah, Chan!

ketika telah kuberjalan tak melawan arah lagi,
ketika telah kukembalikan langkah ke jalurnya lagi,
ketika telah kuredam dentam tak bergejolak lagi,
ketika semua telah kubenahi,
dan rapih di tempatnya lagi.

aku akan datang,
meletakkan tanganku di dahimu,
melafal do'a Rasulullah;
Semoga kau masih di sana,
menungguku dengan gaunmu yang berkibar-kibar...

--makasih, untuk mengingatkan.--